Říká se že:

Právě začínáme
Hrajeme spolu

Výběrové řízení na pozici učitele hudebního oboru.Koncert filmových melodií
Káva s ředitelem
PF2019

Po vánočních prázdninách se na vás budeme těšit již ve čtvrtek 3.1.2019


Káva s ředitelem

Vernisáž

Od září letošního školního roku započaly svou činnost žáci v souborech a průběžně pracují na novém repertoáru a také na nových názvech souborů.
Rovněž byl zaveden nový předmět pod názvem Hudební fórum, který je určen převážně žákům klavírního oddělení ale nejen jim k realizaci hudební praxe.


Školní tým plánuje výjezdní pracovní poradu do Dolní lomné, kde se bude zabývat mimo jiné potřebami týmu, komunikačními dovednostmi a tvorbou kompetenčního rámce.


Zahájení školního roku v Základní umělecké škole proběhne 3. 9. 2018 od 9,00 hodin. Vyučující budou v tento den přítomni do 14,00 hod.
V dalších pracovních dnech prvního zářiového týdne budou k dispozici od 12,30 do 16,00 hodin, kdy budou s rodiči a žáky sestavovat individuální rozvrhy hodin. Rovněž budou informováni o rozvrhu hodin kolektivních předmětů.


Pro nově přijaté žáky se uskuteční dne 4. 9. 2018 v 15,00 hodin informativní setkání, kde se žáci a rodiče seznámí se svými vyučujícími a získají potřebné informace o průběhu studia na ZUŠ.


Od 10. září již bude probíhat individuální i kolektivní výuka podle domluveného rozvrhu vyučovacích hodin.


Škola i nadále přijímá nové žáky do tanečního oboru a v oboru hudebním v těchto studijních zaměřeních: housle, kytara, basa , flétna, akordeon, klávesy, klarinet, saxofon, trubka, bicí, zpěv, sborový zpěv a hudební skladba. Termín přijímání žáků je do 25. 9. 2018. Informace obdržíte na sekretariátě školy nebo tel. čísle 596 511 647


Podklady k úhradě úplaty za vzdělávání obdrží rodiče prostřednictvím mailové pošty. Připomínáme, že termín úhrady za 1. pololetí šk. roku 2018/2019 je stanoven do 15. 9. 2018.


Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků ke studiu ve šk. roce 2018/2019 neleznete zde.


Předprázdninový čas je obvykle spojený s očekáváním odpočinku od školních a mimoškolních povinností dětí a tedy i my za tým zaměstnanců přejeme všem dětem, kolegům i rodičům, aby si užili prázdninový čas a naplnili jej pohodou, radostí a spoustou prosluněných dní.


Hurá na prázdninyMáme za sebou období spojené se závěrem školního roku a řadou uměleckých akcí školy. Celkem 32 absolventů předvedlo své nabyté umělecké dovednosti na pěti absolventských koncertech, na výstavě výtvarného oboru a na závěrečném koncertu pod názvem ZUŠ hraje, tančí, zpívá a maluje. Na posledně jmenované akci bylo absolventům slavnostně předáno závěrečné vysvědčení a zároveň zde byli i oceněni nejúspěšnější žáci školy.


Dne 24. května se škola prezentovala v rámci celostátního happeningu ZUŠ OPEN před Knihovnou města Orlové, kde žáci společně s učiteli ukázali svá vystoupení a výtvarné práce, čímž se škola snažila upoutat pozornost orlovské veřejnosti ke svým tvůrčím aktivitám a namotivovat nové uchazeče ke studiu v následujícím školním roce.


13. června škola zorganizovala den otevřených dveří spojený s akcí SRPŠ, které pod názvem „Pohádkový svět“ uvedlo soubor hravých aktivit, jenž pomohly zpestřit novým zájemcům pobyt v ZUŠ. V průběhu dne také škola zorganizovala pro žáky spolupracujících základních a mateřských škol z Orlové motivační program pod názvem „Cesta tvůrčím světem,“ kde se žáci mohli seznámit s prostředím, jednotlivými uměleckými obory a nástrojovými formami, které se ve škole vyučují. Pro žáky orlovských základních škol vyučující naší školy připravili dvě edukativní představení pod názvem „Koukněte, co umíme…“ kde se srozumitelnou formou mohli diváci seznámit s tradičními i méně tradičními nástroji a tvořivými činnostmi vyučovanými školou. Všechny akce se setkaly s pozitivním ohlasem rodičů, žáků, ale také pedagogické veřejnosti.


Dne 21. a 22. června se ve škole konaly přijímací a talentové zkoušky, kterých se zúčastnilo na 50 uchazečů.


Školní tým se v uplynulém období shodl na novém znění školního vzdělávacího programu, kde jsou zapracovány nové vize školy. Současně byly vytvořené strategické cíle rozvoje školy, na základě kterých bude zpracována koncepce rozvoje školy v následujících letech.Závěrečný koncert
Den otevřených dveří
Káva s ředitelem
ZUŠ OPEN

Předvelikonoční období bylo ve škole spojeno s pořádáním a organizací okresních a krajských kol soutěží ZUŠ. Naše škola byla pověřena organizací těchto soutěží:
okresního kola ve hře na žesťové dechové nástroje, které se konalo dne 27.2.2018
krajského kola ve hře na dechové nástroje, které se konalo ve dnech 20. a 21. 3. 2018
krajského kola smyčcových souborů a orchestrů konaného dne 26.3.2018 v divadelním sále DKMO Orlová.
Účastníci i porotci soutěží ocenili organizační zajištění, hladký průběh a přívětivou atmosféru soutěží, kterou vytvořili naši zaměstnanci.
Současně gratulujeme všem žákům, kteří reprezentovali naši školu v jednotlivých soutěžích.Tým zaměstnanců i nadále formuluje vize a strategické cíle školy, zabývá se úpravou školního vzdělávacího programu a přípravou plánu na následující školní rok. S tím souvisí zavedení nového systému komunikace a řízení školy pomocí google suite, příprava nových propagačních materiálů a úpravou webu školy která je plánovaná do konce kalendářního roku. Současně se škola připravuje na povinnosti související s ochranou osobních údajů podle evropské směrnice GDPR, kterou je povinna zavést od května 2018. V následujících dvou letech plánuje škola využít možnosti z tzv. šablon, které jsou tentokrát zaměřeny také na ZUŠ. Na základě tohoto projektu škola plánuje a bude realizovat řadu podpůrných a inovativních aktivit (vzdělávání, koučování, spolupráce mezi školami prostřednictvím mikrotýmů, zapojení aktivit tzv. koordinátora ZUŠ a spolupráce s místnímu MŠ a ZŠ)Měsíc únor přinesl řadu veřejných vystoupení, na kterých žáci mohli prezentovat svoji tvorbu. Posluchači měli možnost shlédnou Koncert filmových a populárních melodií. Začínající žáci se prezentovali na koncertě s názvem „Právě začínáme“. Koncerty „Hrajeme spolu“ a „High Five“ byly věnovány společné tvorbě žáků, kde vystoupily dua, tria i větší soubory až po školní orchestr M.BAND.V současné době probíhají třídní koncerty jednotlivých vyučujících, které poběží až do konce měsíce května 2018.
Naší absolventi se velmi intenzivně připravují na svá absolventská vystoupení, která proběhnou v termínech 27.4., 30.4., 9.5., 16.5. a 29.5.2018 v koncertním sále školy. Slavnostní vyřazení absolventů se uskuteční na závěrečném koncertu školy dne 20.6.2018 v 17,30 hod. v DKMO Orlová.Po velikonočních svátcích tým našich učitelů doplnila nová kolegyně p. uč. Jana Kempová, která po dobu mateřské a rodičovské dovolené zastoupí p. uč. Veroniku Hluchníkovou. Tímto přejeme nové p. uč. mnoho spokojenosti a tvořivého přístupu k dětem a p. uč. Hluchníkové mnoho radosti při sdílení rodičovství a s tím souvisejících povinností.Měsíc leden 2018 přinesl kromě vstupu do nového kalendářního roku také přípravy na ukončení prvního pololetí školního roku 2017/2018. Učitelé uzavřeli hodnocení žáků za první pololetí a k poslednímu lednu předali výpis z vysvědčení žákům. Před obdobím příprav na druhé pololetí a mnoho uměleckých vystoupení si měli možnost žáci odpočinout o jarních prázdninách, které byly v tomto roce spojené s pololetními prázdninami.Mnoho žáků školy se se svými pedagogy připravují na  soutěže a přehlídky, které proběhnou v únoru a březenu 2018.Školní tým intenzivně pracuje na vizi školy a s ní spojených strategických cílech rozvoje školy. Současně se zabývá možnostmi nového sídla školy.Do procesu autoevaluace nově škola začlenila diskuzní fórum určené rodičům a veřejnosti, které pod názvem „U kávy s ředitelem“ otevřelo témata:


  • Co očekávám v ZUŠ v systému základního uměleckého vzdělávání?

  • Proč je ZUŠka školou a kde je její místo v Orlové?


Přítomní rodiče obohatili školu velmi zajímavými informacemi, postoji a postřehy, které může zájemce sledovat na webových stránkách školy.Zaměstnanci školy diskutovali společně nad tématem nového loga školy a nad výsledky ankety, která byla zveřejněna na předělu listopadu a prosince. Od nového roku vedení školy zveřejní podobu nového loga, které se bude používat na všech vizuálech školy. Současně školní tým se zabýval tématy souvisejícími s vizí školy a to např. jak má vypadat prestižní škola, proč vlastně se máme vizí zabývat, k čemu má škola v budoucnu směřovat a na co má být zaměřena.Školní tým si definoval hodnoty, ke kterým směřuje v současnosti a v následujícím období se zaměří na srovnání aktuálních potřeb žáků a současný stav vyučovaných hodnot. Současně tým diskutoval nad myšlenkou, jak pracovat se začínajícími učiteli a učiteli na částečný úvazek, aby se zapojili do týmu při práci na vizích a také tématem zajištění bezpečnosti žáků na akcích konaných mimo místo a dobu běžného vyučování.Ve čtvrtek 14.12.2017 na půdě školy proběhla vernisáž XXIII. ročníku celoměstské výtvarné soutěže s názvem „Svět dětské duše“ tentokrát na téma „Hrátky se zvířátky“. Vernisáže se zúčastnili zástupci základních a mateřských škol, rodičovské veřejnosti a komunita učitelů, rodičů a žáků naší základní umělecké školy. Oceněné práce byly odměněny věcnými dary, které byly pořízeny z prostředků města Orlová.Ve dnech 15. a 16. prosince učitelé ve spolupráci se SRPŠ připravili a zorganizovali akci „Nocování s M.BANDem“ což byla forma soustředění žáků, bývalých žáků a přátel školy vypomáhajících s činnostmi tohoto školního tělesa. Zúčastnění si akci velmi pochvalovali, přičemž se již těší na další pokračování tohoto typu vzdělávacích akcí školy.Vedení školy plánuje pro rodičovskou veřejnost pořádat tzv. diskuzní kluby pod názvem „U kávy s ředitelem“. Jejich náplní by měla být témata související se školou jako takovou a s její budoucností. První klub se uskuteční v termínu 15. ledna 2018 od 16,00 do 17,30 hod. na téma „Co očekávám od ZUŠ v systému základního uměleckého vzdělávání“. Vedení školy srdečně zve všechny rodiče, přátele školy a zainteresovanou veřejnost, která je připravena věcně diskutovat.Školní tým absolvoval výjezdní zasedání v Jakartovicích ve dnech 26. a 27. října 2017, kde pracoval pod vedením zkušeného kouče-lektora Luboše Pelecha. Témata, kterými se tým zabýval, souvisí s vnitřním klimatem školy, kompetencemi zaměstnanců a dalším rozvojem ZUŠ. Tým pracoval na definici silných stránek a potřeb, které je potřeba změnit a také pracoval na vizi, na jejíž konkrétní podobě bude dále pracovat.Na základě potřeb školního týmu se škola rozhodla aktualizovat své logotypy, přičemž za tímto účelem bude v době od 15. do 30. listopadu probíhat v předsálí ZUŠ veřejná anketa, které se mohou zúčastnit všichni žáci i přítomná veřejnost.Učitelé se společně s žáky připravují na první celoškolní koncerty. Prvním koncertem bude Podzimní koncert, který proběhne dne 15.11.2017 v 17,30 hod. v koncertním sále M. Pouzara v ZUŠ. Dále připravujeme Adventní koncert v Doubravě a dva Vánoční koncerty. Více informací naleznete v sekci Plán akcí školyVe výuce na ZUŠ se daří postupně probouzet děti z prázdninového režimu a škola má dostatek elánu a energie k plánování zajímavých aktivit a vzdělávacích činností.V jednotlivých třídách hudební nauky se stabilizovaly počty žáků a podchytily způsob evidence docházky.Realizovaly se dodatečné nábory a přijímací a talentové zkoušky a provedl se průzkum talentu na některých mateřských a základních školách. Hodně energie bylo věnováno průzkumu talentu studentů GOA Orlová, kde se prezentoval především taneční obor.V měsíci září škola zprovoznila šatnu pro žáky ve vstupním vestibulu, která umožňuje žákům v odpoledních a večerních hodinách odložit si osobní věci.Vedení školy se sešlo v měsíci říjnu se zástupci města Orlová, obce Doubrava, DKMO Orlová, se zástupci SRPŠ při ZUŠ a dalšími spolupracujícími subjekty působící na škole i mimo ni. Na setkáních se zástupci organizace se mimo jiné hovořilo o vnějším pohledu na naši ZUŠ a o možnostech spolupráce na společných projektech.Dále pokračuje výzdoba vstupního vestibulu a přilehlých prostor ředitelny. Škola současně zaměřuje svou pozornost na exteriér budovy a jeho vizáž. Současně uvnitř školy vyučující plánují termíny umělecké akce, které budou dostupné v plánu na začátku měsíce listopadu 2017.Současně si učitelé pojmenovali jako jisté omezení komfortu žáků ve stávajících prostorech, které vnímají jako temné, neprosvětlené a uzavřené a to i v případě že jsou opatřeny výzdobou a světly.Tým zaměstnanců je připraven dále hledat cesty a zdroje k estetizaci prostor tříd a odborných učeben jako je např. komorní sál.Generace vyspělých žáků orchestru, která se rozutekla za dalším studiem na střední a vysoké školy, odnesla s sebou stabilní platformu, o kterou bylo možné opřít i mladší žáky. Z tohoto důvodu orchestr motivuje nové členy a všechny aktivní hráče, kteří jsou připraveni pomoci.V měsíci září zaměstnanci školy společně upravili a zatraktivnili prostory vstupního vestibulu školy a vyzdobili některé třídy ke zpříjemnění pobytu dětem a rodičům. Vyučující sestavili nové rozvrhy hodin jak v individuálních tak v kolektivních výukách a zahájili výuku žáků.Dne 10.9.2017 v rámci akce města „Očima generací“ proběhlo první vystoupení žáků tanečního a hudebního oboru pod vedením p. uč. Eriky Filadelfi a Martina Szymika.Škole se v měsíci září povedlo provést nábory dětí a dodatečné přijímací a talentové zkoušky. Vyučující navštívili kolegy z MŠ a ZŠ a odprezentovali školní vzdělávací program na rodičovských schůzkách partnerských ZŠ. Za tímto účelem byly vyrobeny propagační materiály.Vedení školy se setkalo s vedením ZŠ Školní, ZŠ K. Dvořáčka a Gymnázia a Obchodní akademie, kde domluvilo styčné body vzájemné spolupráce.Škola se dále věnuje představám o dalším společném fungování a hledá nástroje jak se dovědět něco o sobě, jak je vnímána veřejností, žáky a partnerskými subjekty. Ve dnech 26. – 27. 10. 2017 proběhne výjezdní zasedání týmu zaměstnanců do Jakartovic, kde pod vedením odborného kouče bude pracovat na dlouhodobé koncepci fungování školy a vyučovaných hodnotách. Současně vedení školy plánuje setkat se se zástupci města a spolupracujícími subjekty.V měsíci září byla současně zahájena činnost umělecké rady, jejíž kompetencí je připravit a spravovat plán akcí školy a veřejných vystoupení žáků školy. V současné době je plán rozpracován a do konce října bude zveřejněn na webových stránkách.V posledním srpnovém týdnu se školní tým s novým panem ředitelem vzájemně seznámili a společně připravili plán na nový školní rok 2017/2018.4. 9. 2017 bude zahájen v ZUŠ J. R. Míši nový školní rok. Těšíme se na setkání s Vámi od 9,00 do 15,00 hod. V dalších dnech vám budou k dispozici vyučující individuálních předmětů v odpoledních hodinách. V kolektivních předmětech/oborech bude probíhat výuka od 11.9.2017Dodatečné přijímací a talentové zkoušky ke studiu ve školním roce 2017/2018 se uskuteční v pondělí 11.9.2017 od 14,00 do 18,00 hod.Žáci hudebního a tanečního oboru ze zúčastní akce „ORLOVÁ všem GENERACÍM“ v areálu letního kina v neděli 10.9.2017 od 15,00 hod. Zveme všechny rodiče, příznivce a kamarády.Nové vedení školy připravuje schůzky se zástupci města a spolupracujících partnerských subjektů.

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, Slezská 1100, Orlová - Poruba 735 14