Říká se že:

Milí žáci, vážení rodiče a drazí kolegové,

jménem vedení školy vám všem přejeme dny plné radosti, odpočinku a pohody u vody a u dalších mnoha letních radovánek. Po prázdninách se budeme na vás všechny moc těšit již 2.9.2019 od 10:00 hodin a následně v dalších dnech v odpoledních hodinách.
V úterý 3.9.2019 v 15:00 hod. společně přivítáme nově přijaté žáky, představíme jim školu a učitele.

V níže přiloženém dokumentu naleznete Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků ke studiu ve školním roce 2019/2020.

Rozhodnutí o přijetí žáků

Případné informace o studiu získáte na sekratariátě školy od 26.8.2019.
V případě vašeho zájmu o studium ve školním roce 2019/2020 můžete i nadále využívat přihlašovací dotazník umístěný na webových stránkách školy. Zájemce budeme informovat o dodatečných přijímacích zkouškách v průběhu září.
Neváhejte, těšíme se na vás...


Den otevřených dveří

Gratulujeme žákům výtvarného oboru

JAROMÍR NOHAVICA DAL NA SVŮJ YOUTUBE ANIMACI LACHTANI!!!
Jsme poctěni. Písničkář Jaromír Nohavica zveřejnil příspěvek o nás na svém webu a naši animaci, která se mu moc líbila zveřejnil na svém youtube.
Moc mu děkujeme za podporu a gratulujeme středečním dětem k takovému úspěchu. Máme obrovskou radost, že se mu to líbilo.

Oficialni stanovisko skoly

Kava s reditelem

Muzy L. Jurici

Vyběrové řízení na pozici učitele hudebního oboru.Koncert filmovych melodii
Kava s reditelem
PF2019

Po vanočních prázdninách se na vás budeme těšit již ve čtvrtek 3.1.2019


Kava s reditelem

Vernisaz

Od zaři letošniho školního roku započaly svou činnost žáci v souborech a průběžne pracují na novém repertoáru a také na nových názvech souborů.
Rovněž byl zaveden nový předmět pod názvem Hudební fórum, který je určen převážně zákům klavírního oddělení ale nejen jim k realizaci hudební praxe.


Školní tým plánuje výjezdní pracovní poradu do Dolni lomné, kde se bude zabývat mimo jiné potřebami týmu, komunikačními dovednostmi a tvorbou kompetenčního rámce.


Zahájení školního roku v Základní umělecké škole proběhne 3. 9. 2018 od 9,00 hodin. Vyučujicí budou v tento den přitomni do 14,00 hod.
V dalšich pracovních dnech prvního zářiového týdne budou k dispozici od 12,30 do 16,00 hodin, kdy budou s rodiči a žáky sestavovat individualni rozvrhy hodin. Rovněž budou informovani o rozvrhu hodin kolektivnich předmětů.


Pro nově přijaté žáky se uskuteční dne 4. 9. 2018 v 15,00 hodin informativní setkaní, kde se zači a rodiče seznámí se svymi vyučujícími a získají potřebné informace o průběhu studia na ZUŠ.


Od 10. zaři již bude probíhat individuálni i kolektivni výuka podle domluveneho rozvrhu vyučovacích hodin.


Škola i nadále přijímá nové žáky do tanečního oboru a v oboru hudebním v těchto studijních zameřeních: housle, kytara, basa , flétna, akordeon, klávesy, klarinet, saxofon, trubka, bici, zpěv, sborový zpěv a hudební skladba. Termín prijímaní žáků je do 25. 9. 2018. Informace obdržíte na sekretariátě školy nebo tel. čisle 596 511 647


Podklady k úhradě uplaty za vzdělávání obdrží rodiče prostřednictvím mailove pošty. Připomináme, že termín úhrady za 1. pololetí šk. roku 2018/2019 je stanoven do 15. 9. 2018.


Rozhodnuti ředitele ěkoly o přijetí žaků ke studiu ve šk. roce 2018/2019 neleznete zde.


Předprázdninový čas je obvykle spojeny s očekaváním odpočinku od školních a mimoškolních povinností detí a tedy i my za tym zaměstnanců přejeme všem dětem, kolegům i rodičům, aby si užili prázdninový čas a naplnili jej pohodou, radostí a spoustou prosluněných dní.


Hurá na prázdninyMame za sebou období spojené se závěrem školního roku a řadou uměleckých akcí školy. Celkem 32 absolventu předvedlo své nabyté umělecké dovednosti na pěti absolventských koncertech, na výstavě vytvarného oboru a na záverečném koncertu pod nazvem ZUŠ hraje, tanči, zpívá a maluje. Na posledně jmenované akci bylo absolventům slavnostně předáno zavěrečné vysvědčení a zároveň zde byli i oceneni nejúspěšnější žáci školy.


Dne 24. května se škola prezentovala v ramci celostátního happeningu ZUŠ OPEN před Knihovnou města Orlové, kde žaci společně s učiteli ukázali svá vystoupení a výtvarné práce, čimž se škola snažila upoutat pozornost orlovské veřejnosti ke svym tvůrcím aktivitám a namotivovat nové uchazeče ke studiu v následujícím školním roce.


13. června škola zorganizovala den otevřených dveři spojený s akci SRPŠ, které pod názvem "Pohádkový svět" uvedlo soubor hravých aktivit, jenž pomohly zpestřit novým zájemcům pobyt v ZUŠ. V průběhu dne také škola zorganizovala pro žáky spolupracujících základních a mateřských škol z Orlové motivacní program pod názvem "Cesta tvůrčím svštem," kde se žáci mohli seznamit s prostředím, jednotlivými uměleckými obory a nástrojovými formami, které se ve škole vyučují. Pro žáky orlovských základních škol vyučující naší školy připravili dvě edukativni představení pod nazvem "Koukněte, co umíme:" kde se srozumitelnou formou mohli divaci seznamit s tradičními i méně tradičními nástroji a tvořivými činnostmi vyučovanými školou. Všechny akce se setkaly s pozitivním ohlasem rodiču, žáků, ale také pedagogické veřejnosti.


Dne 21. a 22. června se ve škole konaly přijímací a talentové zkoušky, kterých se zúčastnilo na 50 uchazeču.


Školní tým se v uplynulém období shodl na novém znění školního vzdělávacího programu, kde jsou zapracovany nove vize školy. Současně byly vytvořeny strategické cíle rozvoje školy, na základě kterých bude zpracována koncepce rozvoje školy v nasledujicích letech.Zaverecny koncert
Den otevrenych dveri
Kava s reditelem
Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, Slezská 1100, Orlová - Poruba 735 14