O škole

Škola organizuje svojí činnost v sídle školy na ulici Slezská 1100 v Orlové-Porubě i na pobočkách v ZŠ U kapličky, ZŠ K. Dvořáčka a ZŠ v Doubravě. Sídlo školy se rozkládá v budově pavilonového typu, která je obklopena zelení. Je umístěna v dojezdové vzdálenosti od centra města. Prostory sídla školy jsou dimenzovány pro potřeby bývalé Lidové školy umění ze 70tých let 20. století, čemuž odpovídá také využití stavebních technologií, estetika interiérů a exteriérů, tak i vybavení nábytkem.

ZUŠ J.R.Míši

Při vstupu do školy se návštěvník ocitne ve vestibulu, který je pojímán jako reprezentativní, odpočinkový a současně edukativní prostor školy. Dlouhé chodby propojují jednotlivé pavilony se zázemím pro výuku, odbornými učebnami, zázemím pro sekretariát a vedení školy, garážemi, dílnami a bytem školníka. Stěny a plochy interiérů jsou zdobeny obrazy, pracemi žáků, fotkami významných osobností, vyučujících, žáků, bývalých žáků a absolventů školy. Klima školy je rodiči, žáky a spolupracujícími partnery vnímáno jako podnětné, budující především pozitivní vztahy mezi žákem a učitelem a učitelem a rodičem. Aktivní rodiče se podílí na podpoře školy a budování školního klimatu, přičemž někteří z nich jsou sdružení také ve Spolku rodičů a přátel školy. Školu podporuje také město Orlová.

Škola disponuje prostory Koncertního sálu M. Pouzara s původní jevištní technikou a dvěma komorními sály. Ateliéry výtvarného oboru mají k dispozici vypalovací pec, hrnčířský kruh, lis, animační a fototechniku. Potřebám tanečního oboru je uzpůsoben taneční sál se zrcadly a baletizolem, šatny, kabinet s úložnými prostory pro kostýmy a rekvizity. Některé prostory škola nevyužívá. K výuce mají vyučující a žáci k dispozici plně funkční, aktuální didaktické pomůcky, kvalitní hudební nástroje, notebooky, multimediální učebnu s interaktivní tabulí, audio-vizuální a ozvučovací techniku, sdílené internetové rozhraní s wifi pokrytím a elektronickou databázi školní matriky. Na pobočkách škola využívá zázemí tvořivě zdobených hudebních tříd vybavených potřebnou technikou a hudebními nástroji.