Z historie školy

Historie ZUŠ J. R. Míši sahá do roku 1931, kdy byla otevřena pod názvem Hudební škola odboru Slezské Matice osvěty lidové. Vyučující se potýkali s nelehkými pracovními podmínkami až do roku 1957, kdy škola obdržela konečně svou vlastní budovu - vilu po řediteli cihelny.

ZUŠ J.R.Míši

V roce 1962 se pak stěhovala do budovy polského gymnázia v Orlové na Obrokách. V září 1978 byla zahájena výuka ve vlastní nově postavené budově v Orlové-Porubě, kde se vyučuje dodnes. Tehdy Lidová škola umění dostala v roce 1990 název Základní umělecká škola a od roku 1995 má právní subjektivitu. Od roku 2002 nese škola čestný název ZUŠ J. R. Míši v Orlové-Porubě po významném orlovském rodákovi Jiřím Rudolfu Míšovi, který se zasloužil o rozvoj hudební kultury v regionu.

Ve škole pracovala celá řada vynikajících pedagogů, kteří dlouhá léta tvořili svou umělecko-pedagogickou činností dobrou pověst orlovské školy. Mezi absolventy školy se najdou mnozí, kteří si zvolili jako svou celoživotní profesi uměleckou nebo pedagogickou dráhu.