Hudební obor

V hudebním oboru nabízíme studijní zaměření:
Hra na klavír ⚬ Hra na klávesy ⚬ Hra na housle ⚬ Hra na violoncello ⚬ Hra na zobcovou flétnu ⚬ Hra na příčnou flétnu ⚬ Hra na klarinet ⚬ Hra na saxofon ⚬ Hra na trubku ⚬ Hra na bicí nástroje ⚬ Hra na kytaru ⚬ Hra na elektrickou kytaru ⚬ Hra na basovou kytaru ⚬ Hra na kontrabas ⚬ Hra na akordeon ⚬ Sólový zpěv ⚬ Sborový zpěv ⚬ Skladba ⚬

Hudební obor

Zařazení uchazečů do skupin a ročníků:

 • přípravné studium I. stupně – pro žáky od 5 let (délka studia 1 - 2 roky)
 • I. stupeň základního studia – pro žáky od 7 let (délka studia 7 let)
 • přípravné studium II. stupně – pro žáky od 14 let, kteří neabsolvovali vzdělávání na I. stupni daného studijního zaměření (délka studia 1 rok)
 • II. stupeň základního studia – pro žáky od 14 let (délka studia 4 roky)
 • studium pro dospělé (délka studia 4 roky)

Organizace studia Hudebního oboru:

V hudebním oboru se vyučuje:

 • individuální hře na hudební nástroj, sólovému zpěvu (včetně všech složek těchto předmětů uvedených v učebním plánu)
 • ve skupině až 20 žáků v přípravném studiu
 • ve skupině až dvou žáků v sólovém zpěvu, hře na kytaru
 • ve skupině až čtyř žáků ve hře na klávesy a na zobcovou flétnu
 • ve skupině až 20 žáků předmětům hudebně teoretickým a komornímu zpěvu
 • kolektivní formou v instrumentálních, vokálních souborech a pěveckých sborech bez omezení počtu žáků
 • souborová, komorní hra a sborový zpěv mohou být vyučovány společně pro žáky základního studia I., II. stupně a studia pro dospělé
 • studium pro dospělé v hudebním oboru se organizuje v rozsahu minimálně jedné hodiny týdně
 • vzdělávací obsah studia pro dospělé v hudebním oboru vytvoří učitel na základě vzdělávacích potřeb žáků, vždy na jeden školní rok a uvede jej ve studijním plánu žáka.
 • dle počtu žáků mohou být studijní ročníky přípravného studia, I. a II. stupně a studia pro dospělé slučovány
 • žákům, kteří projeví zájem o prohloubení své odbornosti v daném studijním zaměření a projeví potřebné předpoklady, může být přidělena hodinová dotace nad stanovený rozsah uvedený v příslušném učebním plánu. Navýšení může činit  až 4 hodiny týdně pro daný školní rok. Ředitel školy může v této věci rozhodnout na základě návrhu učitele příslušného studijního zaměření, doporučení jmenované odborné komise a při zohlednění organizačních možností školy
 • Další informace o studiu naleznete ve Školním vzdělávacím programu. - otevřít