Hudební obor

V hudebním oboru mohou děti studovat od 5 let v Přípravné hudební výchově (PHV). Společné vystoupení Studium trvá maximálně dva roky. Během této doby se dítě seznamuje se školou a se zvoleným oborem. U dětí s vyhraněným talentem, je možno začít navštěvovat nástrojovou výuku ( individuální nebo skupinová výuka). Na konci školního roku jsou vybrané děti doporučeny k dalšímu studiu. PHV probíhá kolektivní formou výuky jedné vyučovací hodiny týdně. Největší dùraz v tomto stádiu studia klademe na zpěv a rozvoj rytmického cítění.

Doporučené děti pokračují v I. a II. stupni studia

I.stupeň studia na ZUŠ

I.stupeň studia na ZUŠ trvá 7 let. Kromě zvoleného oboru mají děti povinnost docházet do hodin hudební teorie ( do 5. ročníku) a od vyšších ročníkù mají povinnou souborovou praxi (podle platných učebních plánù). Studium uzavírají absolventským koncertem.

II.stupeň studia na ZUŠ

II.stupeň studia na ZUŠ navštěvují absolventi I.stupně, kteří se rozhodli pokračovat ve studiu. Trvá celkem 4 roky. Žáci již nemají povinnou výuku hudební teorie. Těžiště výuky je v praktickém využití získaných dovedností.


Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, Slezská 1100, Orlová - Poruba 735 14