Mišánkův bulletin

Podzimní koncert


Koncertní sál naší školy se po prázdninové pauze opět rozezněl žánrově pestrými skladbami v podání studentů hudebního oddělení. Po úvodním slovu p. uč. Mgr. Anděly Mulkové se přítomným posluchačům představil současný ředitel školy MgA. Andrej Vyoral ArtD. Potom už pódium patřilo mladším i starším žákům a jejich šikovným prstům ovládajícím své hudební nástroje. Obohacením koncertu bylo také vystoupení pěveckého a dechového komorního seskupení.


Město Orlová finančně podpořilo akce pořádané naší školou


Žáci skladby se zúčastnili soutěže „Múzy Ilji Hurníka“

náš obor skladba se dne 27. října zúčastnil již podruhé soutěže „Múzy Ilji Hurníka“.

MUZY ILJI HURNIKA

Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií: smyčcové a dechové nástroje, kytara; skladba a improvizace; zpěv; klavír Zvláštní kategorie byla také věnována výtvarnému oboru.
Porota byla složená ze tří členů, hudebních skladatelů Edvarda Schiffauera, Lenky Štůralové a Milana Bátora.
Když jsem přicházela na autobusovou zastávku, u které jsme měli všichni sraz, viděla jsem tam již čekat jednu spoluskladatelku. Později dorazil pan učitel i další účastník, takže jsme mohli vyrazit. Další část cesty byla vlakem, kde se k nám připojili další dva spolužáci a po hodině cesty dojeli do Háje ve Slezsku, což byl náš cíl cesty. Byla to malá vesnička a základní umělecká škola stála hned u nástupiště. Když jsme tam přišli, v sále se už soutěžilo v kategorii smyčcové a dechové nástroje. Umístili nás do místnosti s klavírem, ve které jsme se mohli převléct a připravit na náš výkon. Po nějakém tom čekání a posledním přehráváním své skladby jsme se šli usadit do sálu, kde už na nás čekala porota. Po uvedení soutěž začala. Přednost měli mladší účastníci a pak se postupně dostávalo k nám starším. Když se dostalo na prvního účastníka z naší ZUŠ, Štěpánku Baarovou, šlo to z ničeho nic rychle a najednou jsme měli všechno za sebou. Měli jsme malou pauzu na vydechnutí a po ní, kdy se porotci rozhodovali na udělení cen, jsme se opět všichni nervózní sešli v sále, kde začalo vyhlašování. Čekalo nás velmi milé překvapení, jelikož jsme všichni čtyři, tedy Štěpánka Baarová, Dana Turánková, Matyáš Hradil a Daniel Gramrot získali zlaté pásmo. Se spadlým kamenem ze srdce jsme se sbalili, udělali si krátkou procházku po vesnici, vyfotili se a s úspěchem jsme vyrazili zpátky domů. Pro mě to byla velmi přínosná zkušenost a těším se, až si to budu moct zopakovat.

Dana TuránkováŽáci naší školy vystoupili v Ostravě


Dne 6.6.2015 v rámci festivalu základních uměleckých škol moravskoslezského kraje "Múziáda 2015" se představili žáci ZUŠ s uměleckým programem v nákupním a zábavném centru Fórum Nová Karolína na celodenní akci MEGA DEN DĚTÍ. Na vnitřním pódiu pod hlavními schody vystoupilo 32 souborů a celkem 255 žáků, na venkovním pódiu to bylo 16 souborů a celkem 174 žáků. Diváci mohli shlédnou pestrou směs vystoupení – pěvecké sbory, komorní soubory, taneční skupiny, soubory lidové hudby, jazzové, rockové kapely, orchestry i skupinu bicích nástrojů.
Naší školu zastupoval na vnitřním pódiu taneční obor s tanci Ta kulatá věc a Ztratila Lucinka Bačkorku, na venkovním pódiu měl vystoupení školní orchestr M.Band.
Všechna vystoupení byla účastníky vzorně připravena a tak účel této akce, prezentace uměleckých škol na veřejnosti, byl dosažen.


Talenty regionu

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě pořádala pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr.Věry Palkové koncert úspěšných žáků ZUŠ Moravskoslezského kraje pod názvem Talenty regionu.
Jsme velmi potěšeni, že do této nesoutěžní přehlídky, která se konala dne 20.5.2015, byl vybrán také žák naší ZUŠ. Na trubku zahrál Václav Pastušek, ze třídy p. uč. Martina Szymika.


Reportáž TV POLAR o této akci je možno shlédnout zde.

DVOŘÁKŮV LIPNÍK

Žákyně Karolína Golková a Kristýna Hudečková se zúčastnily klavírní přehlídky


Dne 15.5.2015 jsme se jako sehrané duo vydaly na přehlídku klavíristů ve čtyřruční hře do ZUŠ v Lipníku nad Bečvou. Jelikož jsme na zkoušení měly málo času, naše vystoupení nebylo úplně dokonalé, ale měly jsme radost ze hry a to je nejdůležitější. Poslechly jsme si spoustu jiných dvojic z různých koutů Moravy a Slezska a nasbíraly tak nové zkušenosti. Za výkon jsme byly odměněny velkým potleskem, diplomy a upomínkovými dárky. Jsme si zcela jisté, že naše paní učitelky z nás měly radost, a už se těšíme na příští rok, kdy se zase určitě zúčastníme.

Karolína Golková a Kristýna HudečkováMÚZY ILJI HURNÍKA

MUZY ILJI HURNIKA

Dne 21. října 2014 jsme se s naší partou hudebních nadšencù, která zastupovala ZUŠ J. R. Míši v Orlové, vydali na soutěž "Můzy Ilji Hurníka" do Háje ve Slezsku. I přesto, že to není zrovna největší obec, jsme se zdárně dostavili na místo konání do zdejší ZUŠ. Na soutěži jsme si vyslechli spoustu mladých umělců a skladatelù a jejich tvorbu. Úspìšnì jsme odehráli i svùj program a už jen netrpělivě čekali na vyhlášení výsledkù. Získlali jsme jednu zlatou a dvě stříbrné "Múzy" a těšíme se na další ročník.-Karolína Golková-Pedagog naší ZUŠ pan Vladimír Hajchl, získal ocenění Moravskoslezského kraje

HAJCHL

Celkem 25 pedagogických pracovníků Moravskoslezského kraje ocenili v pátek 22. března 2013 zástupci kraje na slavnostním vyhlášení pedagogických osobností roku v opavském Minoritském klášteře.
Jedním z oceněných byl také p. Vladimír Hajchl, který získal ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost

Pan Vladimír Hajchl patří k nejvýznamějším osobnostem ZUŠ J.R.Míši a také mìsta Orlová. Je rodákem z Ostravy - Vítkovic a vystudoval na brněnské konzervatoři hru na kytaru u profesora Tukáče. Po ukončení studia získal angažmá v orchestrech M. Foreta a G. Broma. Působil v nich jako hráč na elektrickou kytaru a jako hudební aranžér. Později, již se svou hudební skupinou, úspěšně účinkoval doma i v zahraničí. Od roku 1963 pak působil v Ostravském rozhlasovém orchestru jako sólový hráč a aranžér. Jeho skvělá aranžmá mùžeme najít v archivu Českého rozhlasu v Ostravě i v archivech jiných rozhlasových stanic. Bohužel v roce 1969 musel z politických dùvodù z rozhlasu nedobrovolně odejít.Hrál pak na výletních lodích v Americe, jako aktivní hráč podnikl i cestu kolem světa.
Na ZUŠ v Orlové nastoupil v roce 1986, již v dùchodu. Od této doby vyučuje na orlovské škole, již na kratší pracovní úvazek, dodnes. Veškerý svůj umělecký um a dloholetou činnost profesionálního hudebníka zůročil v pedagogické práci se svými žáky. K jeho velmi kvalitní pedagogické činnosti nepatří jen výuka hry na klasickou kytaru, elektrickou a basovou kytaru nebo violoncello, ale pro své žáky speciálnì a velmi kvalitnì připravuje výukový a přednesový notový materiál. Pro žáky orlovské školy pak aranžuje přímo na míru skladby pro rùzná hudební seskupení, sborový a komorní zpěv či pro klavír (dua, čtyřuční i osmiruční úpravy skladeb) a úpravy pro jiné nástroje. Výsledky jeho aranžérské činnosti jsou dostupné na školních CD nahrávkách. Za 26 let práce na orlovské umělecké škole vznikla celá řada kvalitních úprav, se kterými žáci vystupovali na nejrůznějších školních i mimoškolních koncertech a akcích. Žáci svou interpretací těchto skladeb také získli mnohá umístění v soutěžích a přehlídkách. Pro školu je stále velkým přínosem, že těmito kvalitními úpravami skladeb se cíleně zvyšuje umělecká náročnost hry žáků.
Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, Slezská 1100, Orlová - Poruba 735 14