Taneční obor

Taneční obor Do tanečního oboru jsou přijímány děti od pěti let věku. Po přijímacích zkouškách jsou zařazeny do Přípravné taneční výchovy, kde jsou hravou formou seznámeny se základy držení těla, naučí se být pružné a obratné, naučí se rozvíjet rytmické a intonační cítění, budou rozvíjet pohybovou fantazii a taneční cítění. Po absolvování PTV (jeden až dva roky) jsou zařazeni v sedmi letech věku do 1. ročníku I. stupně.

Jsou vyučovány tyto předměty:

1. až 2. ročník

 • taneční průprava

 • taneční praxe

3. ročník

 • základy klasického tance

 • taneční průprava

 • taneční praxe

4. až 7. ročník

 • základy současného tance

 • základy klasického tance

 • základy lidového tance

 • taneční praxe

1. až 4. ročník II. stupně

 • současný tanec

 • klasický tanec

 • lidový tanec

 • taneční praxe


Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, Slezská 1100, Orlová - Poruba 735 14