Úplata za vzdělání 2018/2019

Hudební obor pololetně ročně
Přípravná hudební výchova
kolektivní výuka
800,- 1 600,-
Individuální nástrojová výuka, sólový zpěv, skladba
2 100,- 4 200,-
Skupinová výuka 2 - 4 žáci
1 600,- 3 200,-
Hra na druhý a další nástroj, zpěv, skladba
individuální výuka
1 700,- 3 400,-
Hra na druhý a další nástroj, zpěv
skupinová výuka
1 300,- 2 600,-
Pěvecký sbor
100,- 200,-
Výtvarný obor pololetně ročně
Přípravná výtvarná výchova, I., II. stupeň 1 600,- 3 200,-
Taneční obor pololetně ročně
Přípravná taneční výchova, I., II. stupeň 1 600,- 3 200,-Úplatu za vzdělávání je možné uhradit ve dvou splátkách a je stanovena ve smyslu vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

První splátka musí být uhrazena 15. září 2018, druhá splátka nejpozději do 15. února 2019.

Povinností rodiče je oznámit učiteli datum úhrady platby.

Pokud úplata není uhrazena v uvedeném termínu přestává být přihlášený žákem školy. Ze strany školy může být studium přihlášeného žáka ukončeno, poruší-li závažným způsobem školní řád, pro neprospěch. Studium na ZUŠ lze dle § 7 ukončit pouze na základě písemné žádosti rodičů a to vždy ke konci pololetí.

Škola úplatu ani její část z důvodu plánování finančních nákladů žákům nevrací.

Nejpozději do 14. září 2018 si mohou rodiče ve vyjímečných případech dohodnout na ředitelství školy splátkový kalendář (úhrada 1. splátky musí být uskutečněna do 15.9.2018)

- ve školním roce 2018/2019 se sociální slevy žákum školy neposkytují

- možnost je podat individuální žádost na Úřadu práce - systém pomoci v hmotné nouzi


Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, Slezská 1100, Orlová - Poruba 735 14