Výtvarný oborVýtvarný obor Žáci výtvarného oboru získávají studiem hlubší náhled na okolní svět a snaží se ho výtvarnì vyjádřit. Do popředí zde vystupují duchovní hodnoty, výtvarná výchova zde působí jako nástroj výchovy člověka. Různost pohledů způsobuje vznik odlišných metod práce a vyjadřování. Žáci navštěvují výstavy, besedují o uměleckém díle, jsou vedeni ke vkusu, prohlubují si orientaci v oblasti výtvarného umění. Nadaným žákům poskytujeme další znalosti a dovednosti v rozšířeném vyučování, připravují se k talentovaným zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením.

Výtvarný obor je pro žáky, kteří se už nechtějí nechat bavit jen televizí, počítačem. Je pro děti, které rády tvoří, ale nevìdí, jak na to. Naučí se nejen kreslit (tužkou, tuší a dřívkem či perkem, pastelem…) a malovat (akvarelovými i temperovými barvami), seznámí se i se základy grafiky, zvládnou vytváření prostorové - a už z hlíny v naší keramické dílně, tak i z jiných materiálů. Budou kombinovat techniky a objevovat netradiční materiály.

Dostanou možnost nahlédnout do podivuhodného světa dějin umění. Obsah práce ve výtvarném oboru je připravován vyučující tak, aby po celá léta byla výuka pro děti dostatečnì zajímavá, podnětná pro rozvoj jejich výtvarného cítění a myšlení a smysluplně rozšiřovala jejich obzory.
Výtvarná výchova vede ke kreativnímu myšlení, bez něhož se nemůže obejít nejen umělec, ale ani úspěšný vědec, ekonom, právník, lékař či podnikatel. Výtvarná činnost nabízí osvěžující protiváhu technokratickému vzdělávání a možnost tvůrčího růstu plného radosti z objevování nového.


Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, Slezská 1100, Orlová - Poruba 735 14