Hudební obor

 • Přípravná hudební výchova je pro děti ve věku 5 – 7 let, výuka probíhá kolektivní i individuální formou.

 • I. stupeň základního studia zahrnuje hru na nástroj, komorní hru a hudební nauku.

 • Studovat lze hru na nástroje: klavír, elektronické klávesové nástroje, smyčcové nástroje, zobcové flétny, dechové nástroje dřevěné i žesťové, kytaru, elektrickou kytaru, akordeon, bicí nástroje, zpěv a sborový zpěv.

 • Výuka se zahajuje ve věku 7 let, na určité dechové nástroje, kytaru a zpěv se mohou přihlásit i talentované starší děti.

 • Jako nepovinný předmět lze navštěvovat hru na další hudební nástroj nebo zpěv.

 • II. stupeň základního studia navazuje na předchozí výuku, lze však začít výuku starších děti, které nenavštěvovaly stupeň I.

Organizace vyučování

 • Vyučování se dělí na přípravné studium, I. stupeň základního studia, II. stupeň základního studia a studia pro dospělé.

 • Dle jednotlivých učebních plánù jsou určeny jednotlivé předměty a délka studia. Povinné předmìty jsou hra na nástroj nebo zpěv, souborová nebo komorní hra, hudební doprovod, čtyřruční hra, vokální nebo instrumentální doprovod a hudební nauka.

 • Pro zvláště talentované žáky – většinou ty, kteří se připravují ke studiu na střední nebo vysoké školy uměleckého směru lze zařadit žáky do rozšířeného vyučování.

 • Vyučování se organizuje jako individuální, ve skupině 2 - 4 žákù nebo kolektivní formou.

 • Pro nácvik skladeb s náročným doprovodem, který nelze svěřit žákům, přidělí ředitel školy vyučujícím korepetici.

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, Slezská 1100, Orlová - Poruba 735 14