Taneční obor

  • Studium se člení na přípravné studium – pro děti 5 – 7 let.

  • I. stupeň základního studia – vyučovací předměty jsou taneční prùprava, současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a taneční praxe.

  • Podle specializace učitele a zájmu žákù se výuka zamìřuje na některý z těchto předmětu jako předmět hlavní - na naší škole je to současný tanec.

  • II. stupeň základního studia – vyučovací předmìty: současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika, pro všechny žáky je určena taneční praxe.

Organizace vyučování

  • Vyučování se dělí na přípravné studium, I. stupeň základního studia, II. stupeň základního studia a studia pro dospělé.

  • Dle jednotlivých učebních plánù jsou určeny jednotlivé předměty a délka studia. Povinné předmìty jsou hra na nástroj nebo zpěv, souborová nebo komorní hra, hudební doprovod, čtyřruční hra, vokální nebo instrumentální doprovod a hudební nauka.

  • Pro zvláště talentované žáky – většinou ty, kteří se připravují ke studiu na střední nebo vysoké školy uměleckého směru lze zařadit žáky do rozšířeného vyučování.

  • Vyučování se organizuje jako individuální, ve skupině 2 - 4 žákù nebo kolektivní formou.

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, Slezská 1100, Orlová - Poruba 735 14