Výtvarný obor

  • Žáci od 5 let jsou zařazeni do přípravné výtvarné tvorby, nově přijatí žáci starší 7 let jsou zařazeni do I. stupně a žáci starší 14 let jsou zařazeni do II. stupně.

  • II. stupeň studia navazuje na výuku I. stupně, lze zde zařazovat i starší žáky bez předchozího studia.

  • Výuka probíhá ve tříhodinových lekcích – vyučovací předměty: plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura a volitelná náplň výuky.

Organizace vyučování

  • Vyučování se dělí na přípravné studium, I. stupeň základního studia, II. stupeň základního studia a studia pro dospělé.

  • Vyučování je organizováno kolektivní formou.

  • Vyučuje se ve skupině maximálně 15 žáků.

  • Pro zvláště talentované žáky – většinou ty, kteří se připravují ke studiu na střední nebo vysoké školy uměleckého směru lze zařadit žáky do rozšířeného vyučování.

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, Slezská 1100, Orlová - Poruba 735 14