Pedagogický sbor

Jméno Vyučuje Místo výuky
1. Daniel Bura, DiS. bicí ZUŠ J. R. Míši
2. Dagmar Dudová klavír, klávesy, zobcová flétna ZUŠ J. R. Míši, K. Dvořáčka
3. Erika Filadelfi taneční obor ZUŠ J. R. Míši
4. MgA. Lenka Formanová klavír, klávesy ZUŠ J. R. Míši
5. Ing. Veronika Hluchníková, DiS. zpěv, klavír, základy hudby ZUŠ J. R. Míši
6. Bc. Lucie Jozefková výtvarný obor ZUŠ J. R. Míši
7. BcA. Jana Kempová zpěv, klavír ZUŠ J. R. Míši, K. Dvořáčka
8. Eva Kočí klavír, klávesy ZUŠ J. R. Míši,
9. Magdalena Mencnerová zpěv, klavír ZUŠ J. R. Míši, U Kapličky, Doubrava
10. Mgr. Anděla Mulková klavír, klávesy ZUŠ J. R. Míši
11. Alice Palová housle, klavír, zobcová flétna ZUŠ J. R. Míši, Doubrava
12. Marcel Pastirčák, dipl. um. kytara, skladba ZUŠ J. R. Míši
13. Jana Pastuchová klavír, klávesy ZUŠ J. R. Míši
14. Květoslava Pirochtová zpěv, klavír ZUŠ J. R. Míši
15. Pavel Prokop saxofon, klarinet ZUŠ J. R. Míši
16. Mgr. Miroslava Repperová klavír, klávesy ZUŠ J. R. Míši
17. Bc. Taťána Sedláčková, DiS. příčná flétna, zobcová flétna ZUŠ J. R. Míši
18. Martin Szymik, DiS. trubka, saxofon, zobcová flétna ZUŠ J. R. Míši
19. Mgr. Petr Špalek kytara ZUŠ J. R. Míši
20. Ivo Štěrba akordeon, klávesy, zobcová flétna K. Dvořáčka, U Kapličky
21. MgA. Andrej Vyoral, ArtD. taneční obor ZUŠ J. R. Míši


Provozní zaměstnanci

Jméno Funkce
1. Zdeňka Čablíková hospodářka
2. Eva Sekelová účetní - rozpočtářka
3. Naděžda Babíková uklízečka
4. Karin Pěgřimková uklízečka
5. Ludmila Prudlová uklízečka
6. Josef Moldřík údržbář


Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, Slezská 1100, Orlová - Poruba 735 14