J.R.Míša

Orlovský rodák, studoval v Brně hru na varhany, sbormistrovství a operní zpěv. Byl varhanní virtuos, po dlouhá léta mistrovsky hrál na kuru orlovského kostela. Jako skvělý sbormistr pusobil nejen v ostravské opeře a rozhlasovém sboru, ale též u nesčetných amatérských souboru v našem regionu. Byl příležitostným skladatelem, psal i scénickou hudbu k ruzným divadelním hrám. Na gymnáziu vyučoval nejen hudební výchovu, ale i dějepis a dějiny umění vubec. Byl velký znalec výtvarného a literárního umění, šíře jeho znalostí byla obrovská. Jako historik zmapoval hudební dění na Orlovsku uveřejňováním životopisných medailonku jejích hudebních osobností. Na pokračování vycházely také jeho poutavé dějiny Orlové. Nejduležitijší byla činnost pedagogická. Doma vyučoval vážné zájemce o hudbu a připravoval je ke zkouškám na střední a vysoké školy uměleckého směru. Léta vedl Ženský pěvecký sbor Orlová, také spolupracoval s hudebníky orlovské školy, zajímal se o veškeré dění v této instituci. Na závěr lze připomenou slova přítele pana profesora Míši - vynikajícího hudebního skladatele Václava Trojana, který kdysi na adresu Orlovanů pronesl: "Vy ani nevíte, jak velký umělec mezi vámi žije".