Rozvrh hodin 2021/2022

Rozvrh hodin hudební nauky
Čas Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
14:00-14:45
14:55-15:4O 3. ročník
p.uč. V. Litnerová
multimediální učebna
4. ročník
p.uč. M. Repperová
multimediální učebna
1.- 5. ročník
p.uč. V. Litnerová
multimediální učebna
15:50-16:35 1. ročník
p.uč. V. Litnerová
multimediální učebna
2.ročník
p.uč. V. Litnerová
multimediální učebna
Přípravná hud. výchova
p.uč. K. Jarošová
multimediální učebna>
16:45-17:3O 5. ročník
p.uč. M. Repperová
multimediální učebna
Rozvrh hodin hudební nauky - odloučená pracoviště
Čas Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
12:00-12:45 Přípravná hudební výchova
p.uč. M. Mencnerová
Doubrava
12:45-13:30 Přípravná hudební výchova
p.uč. I. Štěrba
ZŠ K.Dvořáčka
13:40-14:25 HN 1. - 5. roč.
p.uč. I. Štěrba
ZŠ K.Dvořáčka
Rozvrh hodin hudební praxe
Čas Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
15:50-16:35 Pěvecký sbor
p.uč. M. Mencnerová
Flétnový soubor Flautino
p.uč. A. Matějková
Hudební fórum
p.uč. V. Litnerová
16:45-17:3O Hudební fórum
p.uč. V. Litnerová
Pěvecký sbor
p.uč. M. Mencnerová
Dechový soubor DivnoLiDi
p.uč. M. Szymik
Komorní sbor
p.uč. M. Mencnerová