Rozvrh hodin

Rozvrh hodin hudební nauky
Čas Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
14:00-14:45 1.- 3. ročník
p.uč.J.Kolečková
(Kempová)
multimediální učebna
14:55-15:4O 3. ročník
p.uč.M.Repperová
multimediální učebna
4. ročník
p.uč.M.Repperová
multimediální učebna
4.- 5. ročník
p.uč.J.Kolečková
(Kempová)
multimediální učebna
15:50-16:35 1. ročník
p.uč.J.Kolečková
(Kempová)
multimediální učebna
2.ročník
p.uč.J.Kolečková
(Kempová)
multimediální učebna
16:45-17:3O Přípravná hud. výchova
p.uč.T.Sedláčková
multimediální učebna
5. ročník
p.uč.J.Kolečková
(Kempová)
multimediální učebna
Rozvrh hodin hudební nauky - odloučená pracoviště
Čas Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
14:55-15:4O Hudební nauka
p.uč.A.Palová
Doubrava
Přípravná hudební výchova
p.uč.T.Sedláčková
ZŠ K.Dvořáčka
15:50-16:35 Hudební nauka
p.uč.T.Sedláčková
ZŠ K.Dvořáčka
Rozvrh hodin hudební praxe
Čas Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
15:50-16:35 Flétnový soubor Flautino
p.uč.T.Sedláčková
Houslový soubor kon.A
p.uč.A.Palová
Hudební fórum
p.uč.L.Formanová
Kytarový orchestr K.O.
p.uč.M.Pastirčák
p.uč.P.Špalek
16:45-17:3O Pěvecký soubor
p.uč.M.Mencnerová
Kompoziční praktikum
p.uč.M.Pastirčák
Pěvecký sbor Vánek
p.uč.T.Sedláčková
Dechový soubor DivnoLiDi
p.uč.M.Szymik
17:30-18:15 Školní orchestr MBAND
p.uč.M.Pastirčák
orchestrální učebna
Pěvecký sbor Vánek
p.uč.T.Sedláčková
18:15-19:0O Školní orchestr MBAND
p.uč.M.Pastirčák
orchestrální učebna
Pěvecký sbor Vánek
p.uč.T.Sedláčková