Úplata za vzdělání

Hudební obor Pololetně Ročně
Přípravná hudební výchova, kolektivní výuka 800,- 1 600,-
Individuální nástrojová výuka, sólový zpěv, skladba 2 100,- 4 200,-
Skupinová výuka 2 - 4 žáci 1 600,- 3 200,-
Hra na druhý a další nástroj, zpěv, skladba, individuální výuka 1 700,- 3 400,-
Hra na druhý a další nástroj, zpěv, skupinová výuka 1 300,- 2 600,-
Pěvecký sbor 100,- 200,-
Výtvarný obor Pololetně Ročně
Přípravná výtvarná výchova, I., II. stupeň 1 600,- 3 200,-
Taneční obor Pololetně Ročně
Přípravná taneční výchova, I., II. stupeň 1 600,- 3 200,-

Úplatu za vzdělávání je možné uhradit ve dvou splátkách a je stanovena ve smyslu vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. První splátka musí být uhrazena 15. září 2021, druhá splátka nejpozději do 15. února 2022.

Povinností rodiče je oznámit učiteli datum úhrady platby.

Pokud úplata není uhrazena v uvedeném termínu přestává být přihlášený žákem školy. Ze strany školy může být studium přihlášeného žáka ukončeno, poruší-li závažným způsobem školní řád, pro neprospěch. Studium na ZUŠ lze dle § 7 ukončit pouze na základě písemné žádosti rodičů a to vždy ke konci pololetí.

Škola úplatu ani její část z důvodu plánování finančních nákladů žákům nevrací.

Nejpozději do 14. září 2021 si mohou rodiče ve vyjímečných případech dohodnout na ředitelství školy splátkový kalendář (úhrada 1. splátky musí být uskutečněna do 15.9.2021)

  • ve školním roce 2021/2022 se sociální slevy žákum školy neposkytují
  • možnost je podat individuální žádost na Úřadu práce - systém pomoci v hmotné nouzi