Zaměření školy a její vize

Škola své "dobré jméno" staví především na "dobré zkušenosti" a lidském přístupu. Díky tomu se do školy rádi vrací jak bývalí žáci, tak umělecké osobnosti.
Naše škola je školou otevřenou a vstřícnou k podnětům a výzvám. Spolupráci škola staví na aktivním zapojení rodičů do akcí pořádaných školou, diskuzí nad hlavními tématy prostřednictvím některých organizovaných pořadů, např.: "U kávy s ředitelem", ZUŠka v kruzích aj.
Kvality procesu výchovy a vzdělávání podmiňuje poskytováním profesionální zpětné vazby jak ve vztahu ke svěřeným žákům a jejich rodičům, tak v týmu zaměstnanců.

Vize

Vytváříme místo, kde se snoubí umění, vzdělávání a výchova. Nejenom žák zde poznává nové věci, ale i učitel se neustále rozvíjí. "Učitel neučí, ale motivuje." Dětmi se inspirujeme, známe jejich jedinečné potřeby a motivaci, proto se k nám rády vracejí a cíleně zde tráví svůj čas. Jako tým jsme si vědomi toho, co děláme a na čem pracujeme. Slyšíme zde: "Ano, jde to. Půjde to. Jdeme na to. Má to cenu." Vytváříme tak společně prostor, kde můžeme svobodně tvořit.

Zaměřujeme se pří tom na:

  • poskytování profesionální zpětné vazby jak ve vztahu ke svěřeným žákům a jejich rodičům, tak v týmu zaměstnanců
  • možnost seberealizace žáka v řadě hudebních uskupeních, orchestru, či ve sdílených kolektivních výukách
  • podporu a přípravu žáků s vysokou mírou osobní motivace a projeveného nadání či talentu